SRM 571 Div2 Medium FoxAndMp3Easy

問題

整数nについて1.mp3, 2.mp3, ..., n.mp3というファイル名を作る.xxx.mp3のxxxの部分でソートするのではなく,xxx.mp3の文字列としてソートした場合,先頭50個のファイル名を返す問題

解答

入力nが1000と小さすぎるので,単純に1000個のファイルを作ってソートし,先頭50個を返す.

class FoxAndMp3Easy
{
public:
 vector <string> playList(int n)
  {
   vector<string> names(n, "");
   int i;
   for (i = 0; i < n; i++) names[i] = to_string(i+1) + ".mp3";
   sort(names.begin(), names.end());
   vector<string> res(names.begin(), names.begin() + min(50, n));
   return res;
  }
};