SRM 543 Div2 Easy EllysTSP

TopCoder Statistics - Problem Statement

問題

エリーは村と都市を行き来して商品を売り買いする.一度来た村や都市は二度と立ち入ることは出来ない.村と都市を交互に行き来できる最大の村と都市の数を答えよ.

解答

交互に訪れるので村と2*都市数の最小値は訪れることが出来る.また村か都市に余りがある場合もうひとつ行くことが出来る.

class EllysTSP {
public:
 int getMax(string places) {
  int C = 0;
  int V = 0;
  for(size_t i = 0; i < places.size(); i++){
   if (places[i] == 'C') C++;
   else V++;
  }
  return 2*min(C, V) + ((2*min(C, V))<places.size());
 }
}